สำนักงานกิจการภาษีแห่งชาติจีน เปิดเผยว่หวงเวยหรือที่รู้จักกันในชื่อเวยย่า นักไลฟ์สตรีมชื่อดังของจีน ถูกปรับเงินจำนวน 1.34 พันล้านหยวน โทษฐานหลีกเลี่ยงภาษี แถลงการณ์บนเว็บไซต์ของสำนักงานฯ ระบุว่าหวงเวยเลี่ยงภาษีเป็นเงิน 643 ล้านหยวน ระหว่างปี 2019-2020 ด้วยการปกปิดรายได้ส่วนตัวและแจ้งรายได้ของตนเองที่เป็นเท็จ

รวมทั้งยังไม่จ่ายภาษีประเภทอื่นอีก 60 ล้านหยวน (ราว 315 ล้านบาท) แถลงการณ์ระบุว่า หวงเวยถูกปรับเป็นเงิน 1.34 พันล้านหยวนตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงเงินชำระภาษีและค่าปรับกรณีชำระเลยกำหนดเวลา นักไลฟ์สตรีมชื่อดังของจีน ถูกปรับเงินจำนวน 1.34 พันล้านหยวน โทษฐานหลีกเลี่ยงภาษี ด้วยการปกปิดรายได้ส่วนตัวและแจ้งรายได้ของตนเองที่เป็นเท็จ