นายอันวาร์ อิบราฮิม นักการเมืองชื่อดังชาวมาเลเซีย เผยวันนี้ว่าตนรวบรวมเสียงส่วนใหญ่ในสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซียได้แล้ว เพื่อตั้งรัฐบาลชุดใหม่แทนรัฐบาลของนายมูห์ยิดดิน ยัสซิน นายกรัฐมนตรีมาเลเซียคนปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม นักการเมืองชาวมาเลเซียรายนี้ไม่เปิดเผยตัวเลขว่ารวบรวมเสียงได้เท่าใด ซึ่งการจะตั้งรัฐบาลใหม่ได้ต้องอาศัยเสียงในสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซียถึง 112 เสียง

จากจำนวนทั้งหมด 222 ที่นั่ง ขณะนี้แนวร่วมแห่งความหวัง ที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของพรรคการเมือง 3 พรรค และที่มีนายอันวาร์เป็นผู้นำอยู่นั้น มีเสียงอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซีย 91 เสียง ประกอบด้วยพรรคยุติธรรมประชาชนของนายอันวาร์ 38 เสียง พรรคปฏิบัติการประชาธิปไตย 42 เสียง และพรรคศรัทธาแห่งชาติ 11 เสียง นอกจากนี้ นายอันวาร์ยังเปิดเผยอีกว่า ตนยังได้รับการสนับสนุนจาก ส.ส. กลุ่มอื่นอีกหลายคน ซึ่งรวมถึง ส.ส. จากแนวร่วมพันธมิตรแห่งชาติ ที่เป็นฝ่ายรัฐบาลอยู่ในขณะนี้ และตนจะเปิดเผยจำนวน ส.ส. ให้สาธารณชนทราบหลังจากเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียแล้ว