อัตราเงินเฟ้อในประเทศกานาเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบทศวรรษ โดยราคาอาหารเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งในห้า รัฐบาลกล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นจากมากกว่า 15% ในเดือนกุมภาพันธ์เป็น 19.4% ในเดือนมีนาคม ซึ่งเกินเป้าหมายของธนาคารกลางระหว่าง 6% ถึง 10% ธนาคารปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อพยายามควบคุมราคาที่สูงขึ้น

ซึ่งนักวิเคราะห์กล่าวว่าขู่ว่าจะทำให้เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของแอฟริกาตะวันตกเข้าสู่วิกฤต รัฐบาลยังได้ประกาศชุดลดการใช้จ่ายเพื่อลดการขาดดุลงบประมาณและสนับสนุนสกุลเงินท้องถิ่น โดยราคาอาหารเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งในห้า รัฐบาลกล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นจากมากกว่า 15% ในเดือนกุมภาพันธ์เป็น 19.4% ในเดือนมีนาคม