กระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์รายงานสถิติผู้ป่วยโรคโควิด-19 สะสมในประเทศอย่างน้อย 84,510 คน เสียชีวิตสะสมอย่างน้อย 73 ราย และยังเหลือผู้ติดเชื้อต้องรักษาตัวอยู่ในระบบอีกอย่างน้อย 11,042 คน

ทั้งนี้ ในรอบ 24 ชั่วโมงล่าสุด มีการยืนยันผู้เสียชีวิต 3 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 984 คน และติดเชื้อเพิ่มอีก 1,650 คน เป็นสถิติรายวันสูงสุด นับตั้งแต่สิงคโปร์เผชิญกับการแพร่ระบาดของโรค เมื่อต้นปีที่แล้ว นับเป็นวันที่ 4 ติดต่อกันแล้ว ซึ่งสิงคโปร์ยืนยันผู้ป่วยรายวันมากกว่า 1,000 คน และเป็นการทำลายสถิติอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยกลุ่มใหม่แบ่งเป็น ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 4 คน และติดเชื้อภายในประเทศ 1,646 คน

การที่สถานการณ์ผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อต่อวันยังมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น รัฐบาลสิงคโปร์ตัดสินใจยกระดับมาตรการควบคุมทางสังคม มีผลบังคับใช้เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน ระหว่างวันที่ 27 ก.ย. จนถึง 24 ต.ค.นี้ โดยการรับประทานอาหารภายในร้านอนุญาตให้มีผู้ร่วมโต๊ะได้สูงสุด 2 คน ทั้งคู่ต้องฉีดวัคซีนครบแล้ว การทำงานที่บ้านให้มากที่สุด การรวมกลุ่มในสถานที่สาธารณะห้ามเกิน 2 คน และการเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนประถมศึกษามีผลถึงวันที่ 7 ต.ค.นี้ เริ่มวันที่ 27 ก.ย.เช่นกัน

ด้านกลุ่มผู้สูงอายุขอความร่วมมือให้อยู่บ้านมากที่สุด ไม่ว่าจะฉีดวัคซีนแล้วหรือไม่ โดยนับตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค.นี้ สิงคโปร์จะเริ่มการฉีดวัคซีนเข็มที่สาม ให้แก่ผู้มีอายุระหว่าง 50-59 ปี ซึ่งได้รับวัคซีนครบสองเข็มแล้วนานกว่า 6 เดือน อนึ่ง 82% ของประชากรในสิงคโปร์ได้รับวัคซีนครบแล้ว