ศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษาของลาว ว่าเปิดให้ชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าทำงานในลาวรับวัคซีนโรคโควิด-19 ที่ ไฟเซอร์ อิงค์ พัฒนาร่วมกับ ไบออนเทค เอสอี หากเป็นกลุ่มเป้าหมายและมีเอกสารอ้างอิงว่าฉีดวัคซีนดังกล่าวได้

นอกจากชาวต่างชาติแล้ว ลาวยังเปิดให้ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้สิทธิ์นี้ โดยจะต้องถือบัตรประจำตัวหรือสำมะโนครัวไปแสดงด้วย ส่วนกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว ก็ต้องพกเอกสารการติดตามการตรวจโรคและใบตรวจต่างๆ ไปด้วย เพื่อยืนยัน

โพสต์ดังกล่าวมีชาวไทยเข้าไปแสดงความเห็นและแชร์ออกไปจำนวนมาก หลายคนคอมเมนต์ว่าตนอยากฉีดวัคซีนของไฟเซอร์และไบออนเทคแบบที่ชาวลาวได้ฉีด ขณะเดียวกันก็มีหลายความเห็นตัดพ้อว่า แม้ทราบดีว่าลาวเปิดให้คนต่างชาติที่ทำงานในลาวเท่านั้นได้ฉีดวัคซีนยี่ห้อดังกล่าว แต่ก็ยังหวังลึกๆ ว่าอยากจะข้ามพรมแดนไปฉีด