ประเทศเผด็จการแห่งเกาหลีเหนือซึ่งปกครองโดยผู้นำสูงสุดคิมจองอึนมีกฎและกฎหมายที่ผิดปกติ ขณะนี้ เพื่อเพิ่มความรุนแรงในการปราบปรามสื่อตะวันตก เกาหลีเหนือขู่ว่าจะลงโทษผู้ปกครองหากบุตรหลานถูกจับได้ว่าดูภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ของตะวันตก ตามกฎใหม่ผู้ปกครองของเด็กที่ถูกจับได้ว่าดูภาพยนตร์ต่างประเทศจะถูกส่งไปยังค่ายแรงงานเป็นเวลา 6 เดือน

ในขณะที่เด็ก ๆ จะต้องรับโทษจำคุก 5 ปี ในอดีต ผู้ปกครองอาจหลีกเลี่ยงคำเตือนที่รุนแรงได้ หากบุตรหลานถูกจับได้ว่าครอบครองสื่อจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในครั้งนี้ จะไม่มีการผ่อนผันสำหรับผู้ปกครองที่บุตรหลานเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตก นอกจากนี้ยังมีแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นต่อผู้ปกครองในการให้ความรู้แก่บุตรหลานของตนอย่างเหมาะสมในอุดมคติแบบสังคมนิยม