ประตูสู่ช่องเขา Vikos ที่สวยงามในเทือกเขา Pindos Papingo เป็นหนึ่งในหมู่บ้านบนที่ราบสูง 46 แห่งที่รู้จักกันในชื่อซาโกโรโคเรียในขณะที่ชีวิตบนภูเขาอันโหดร้ายนำไปสู่การอพยพจำนวนมาก ลูกหลานของหมู่บ้านรวมถึงไมเคิล ดูคากิส ผู้ได้รับการเสนอชื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซาโกโรโคเรียเชื่อมต่อถึงกันด้วยสะพานหินโค้งและตัดกันโดยรางล่อ

โดยตั้งอยู่ใจกลางพื้นที่ที่มีความงามตามธรรมชาติที่โดดเด่น นั่นคือพื้นที่ท่องเที่ยวบนเทือกเขาแอลป์ที่สำคัญของกรีซ Papingo ได้รับความนิยมเป็นพิเศษ ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากโคลิมบิธเรส ซึ่งเป็นหินแกรนิตขนาดใหญ่ที่ก่อตัวขึ้นตามธรรมชาติเพื่อสร้างแอ่งน้ำขนาดเล็ก ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านในระยะที่สามารถเดินไปถึงได้ นักเดินทางไกลที่มุ่งหน้าไปยังช่องเขา Vikos Gorge ที่อยู่ใกล้เคียงมักจะไปแช่ตัวในสระน้ำซึ่งคล้ายกับแบบอักษรบัพติศมา เพื่อคลายร้อนในฤดูร้อน