นายฮัมดุลเลาะห์ โนมานี รักษาการนายกเทศมนตรีกรุงคาบูล แถลงว่า นับจากนี้เป็นต้นไป “จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง” ขอให้ลูกจ้างหญิงประจำสำนักงานเทศบาลกรุงคาบูล “พักอยู่กับบ้าน” ยกเว้นเฉพาะตำแหน่งซึ่งเจ้าหน้าที่ชายไม่สามารถปฏิบัติได้เองเท่านั้น

คำสั่งดังกล่าวของกลุ่มตาลีบัน ซึ่งกลับมาปกครองอัฟกานิสถานเป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปี นับตั้งแต่กลางเดือนที่แล้ว ถือเป็นสัญญาณล่าสุดของ “ความถดถอย” ด้านสิทธิและเสรีภาพของสตรีในอัฟกานิสถาน โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กระทรวงศึกษาธิการประกาศระงับการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษา และการยุบกระทรวงกิจการสตรี แล้วเปลี่ยนกลับมาเป็น “กระทรวงศีลธรรม” ที่จะมี “ตำรวจศาสนา” บังคับใช้กฎหมายชารีอะห์