ชาวอัฟกันหลายล้านคนจะต้องเผชิญกับความอดอยากในฤดูหนาวนี้ เว้นแต่จะมีการดำเนินการอย่างเร่งด่วน โครงการอาหารโลกของสหประชาชาติได้เตือน มากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากร หรือประมาณ 22.8 ล้านคน เผชิญกับความไม่มั่นคงด้านอาหารเฉียบพลัน ขณะที่เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี 3.2 ล้านคนอาจประสบภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลัน

เดวิด บีสลีย์ ผู้อำนวยการบริหารของ WFP กล่าวว่าอัฟกานิสถานเป็นหนึ่งในวิกฤตด้านมนุษยธรรมที่เลวร้ายที่สุดในโลก หากไม่ใช่วิกฤตที่เลวร้ายที่สุด เรากำลังนับถอยหลังสู่หายนะ อัฟกานิสถานพ่ายแพ้ต่อกลุ่มตอลิบานในเดือนสิงหาคม หลังจากที่สหรัฐฯ ถอนกำลังทหารคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ออก และกลุ่มติดอาวุธกวาดล้างทั่วประเทศเพื่อยึดพื้นที่คืน การปฏิวัติครั้งนี้ทำให้เศรษฐกิจเปราะบางอยู่แล้วซึ่งต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก มหาอำนาจตะวันตกระงับความช่วยเหลือ และธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศก็ระงับการจ่ายเงินด้วยเช่นกัน ประเทศใดประเทศหนึ่งถูกพิจารณาว่าต้องพึ่งพาความช่วยเหลือเมื่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของตนอย่างน้อย 10% มาจากความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ในกรณีของอัฟกานิสถาน ประมาณ 40% ของจีดีพีเป็นความช่วยเหลือระหว่างประเทศ ตามที่ธนาคารโลกระบุ