รัฐบาลจีนห้ามการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรของต่างประเทศ ตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมต้น มีผลบังคับใช้ก.ย.ปีนี้

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 17 พ.ค. ว่า สภารัฐกิจ หรือคณะรัฐมนตรีจีน ภายใต้การบริหารของนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง เผยแพร่แถลงการณ์ เมื่อวันจันทร์ เกี่ยวกับกฎหมายปฏิรูปการศึกษาฉบับใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.นี้เป็นต้นไป ห้ามจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรต่างชาติ ในสถานศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 และห้ามบุคคลและนิติบุคคลต่างชาติ เป็นเจ้าของและร่วมเป็นหุ้นส่วนกับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
ทั้งนี้ รัฐบาลปักกิ่งมีความเห็นว่า คณะผู้บริหารและผู้มีอำนาจตัดสินใจในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดเอกชน “ควรเป็นชาวจีนเท่านั้น” และ “ควรมีตัวแทนจากหน่วยงานรัฐ” นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาเอกชนระดับมัธยมต้นจะไม่สามารถจัดการรับสมัครนักเรียน การสอบเข้า และการรับสมัครบุคลากรได้เองล่วงหน้าอีกต่อไป ด้านโรงเรียนระดับมัธยมต้นของรัฐจะไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเป็นเอกชนได้

นับตั้งแต่ผ่านพ้นยุคการปฏิวัติทางวัฒนธรรม ระบบการศึกษาของจีนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลปักกิ่ง ซึ่งกำหนดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นภาคบังคับ ตั้งแต่ประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น