สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน ( ซีซีทีวี ) รายงานเมื่อวันพุธ ว่าท่าเรือหนิงโป-โจวซาน ตั้งอยู่ที่เขตเมืองหนิงโปและเมืองโจวซาน ในมณฑลเจ้อเจียง ทางตะวันออกของจีน โดยเป็นท่าเรือซึ่งมีความถี่ของการขนถ่ายสินค้า พลุกพล่านมากเป็นอันดับสามของโลก กลับมาเปิดให้บริการ เมื่อวันพุธ ภายใต้มาตรการควบคุมทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดในระดับสูงสุด

ทั้งนี้ ท่าเรือหนิงโป-โจวซาน ระงับให้บริการตั้งแต่วันที่ 12 ส.ค.ที่ผ่านมา หลังหนึ่งในเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนาม มีผลตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 เป็นบวก เบื้องต้นมีรายงานว่า ผู้ป่วยได้รับวัคซีนครบสองเข็มแล้ว ฉีดระหว่างเดือน ม.ค.-มี.ค.ที่ผ่านมา และจัดอยู่ในกลุ่มผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่า พนักงานคนดังกล่าวติดเชื้อได้อย่างไร โดยฝ่ายบริหารท่าเรือยืนยันว่า บุคลากรทุกคนซึ่งปฏิบัติงานภายในพื้นที่ ได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้ว

อนึ่ง การระงับให้บริการของท่าเรือหนิงโป-โจวซาน ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ให้เส้นทางขนส่งสินค้าทางเรือติดขัดไปทั่วโลกตลอด 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากต้องมีการระบายเรือที่ตกค้างให้ไปเทียบท่ายังเมืองอื่นซึ่งอยู่ใกล้เคียงก่อน และยิ่งเพิ่มความตึงตัวให้กับห่วงโซ่อุปทาน เมื่อความต้องการของผู้บริโภคจากฝั่งตะวันตกเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก