กลุ่มอิสลามิสต์หัวรุนแรงของโซมาเลียอัล-ชาบับ ใช้เงิน 24 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2564 ในการซื้ออาวุธ ตามรายงานของกลุ่มวิจัยสถาบันฮิราลในเมืองโมกาดิชู รายงานยังกล่าวหาอีกว่า อัล-ชาบับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับอัลกออิดะห์ มีรายได้ต่อปีประมาณ 180 ล้านดอลลาร์ คลังอาวุธของอัล-ชาบับที่มีสิทธิจากการเก็บภาษีสู่ความหวาดกลัว

รายงานระบุว่ากลุ่มนี้ใช้วิธีการต่างๆ ในการจัดหาอาวุธ รวมถึงการซื้อโดยตรงจากตลาดมืดในท้องถิ่น และจากผู้ค้าอาวุธที่ทำสัญญาซื้อขายอาวุธจากต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเยเมน สถาบันฮิราลยังระบุด้วยว่าผู้ก่อความไม่สงบควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของโซมาเลีย และรักษาระดับอิทธิพลที่มีต่อประชาชนผ่านการชักชวน การบริหาร และการบีบบังคับผสมกัน ผู้เขียนแนะนำมาตรการหลายอย่างที่มุ่งขัดขวางการจัดหาและเคลื่อนย้ายอาวุธของอัล-ชาบับ รวมถึงการตอบโต้การนำเข้าอาวุธจากอ่าวเอเดน