กรดไขมันโอเมก้า 3 สามารถลดอัตราการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้หรือไม่ ในปี 2561 ผลลัพธ์จากการลดเหตุการณ์หัวใจและหลอดเลือดด้วยปริมาณสูงของเอทิลเอสเทอร์บริสุทธิ์ของกรด eicosapentaenoic ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจสูงช่วยลดการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างมีนัยสำคัญ ผลลัพธ์จากการทดลองนำไปสู่สหรัฐอเมริกา

โดยแพทย์เพื่อลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยที่มีระดับไตรกลีเซอไรด์สูง รวมทั้งการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติทั่วโลก แต่การศึกษาก่อนหน้าและต่อมาของอาหารเสริมกรดไขมันโอเมก้า 3 ที่รวม EPA และกรดโดโคซาเฮกซาอีโนอิกเข้าด้วยกันนั้นให้ผลลัพธ์ที่หลากหลาย การวิเคราะห์เมตาของ 38 การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมของกรดไขมันโอเมก้า 3 โดยรวมแล้ว พวกเขาพบว่ากรดไขมันโอเมก้า 3 ปรับปรุงผลลัพธ์ของระบบหัวใจและหลอดเลือด ผลลัพธ์ที่ตีพิมพ์ในeClinical Medicineแสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลงอย่างมีนัยสำคัญในการศึกษา EPA เพียงอย่างเดียวมากกว่าอาหารเสริม EPA + DHA